خانه / سخن سردبیر مجله فروهر (صفحه 2)

سخن سردبیر مجله فروهر

«وَجَر» در سنت زرتشتی

سخن سردبیر مجله فروهر – شماره ۴۵۶ موبد پدرام سروش‌پور آنچه که در سنت زرتشتی به نام «وجر» یا «وچر» نامیده می‌شود از نظر کلامی از واژه «واج» به معنی کلام یا نظر گرفته شده است در اصل دیدگاه موبدان در دوره های مختلف بوده که به عنوان شایست ناشایست …

ادامه نوشته »

فرشه : تازه گردانیدن جهان

سخن سردبیر مجله فروهر- شماره ۴۵۵ موبد پدرام سروش پور نوروز یکی از کهنترین جشنهای ایرانی است که در فرهنگ زرتشتی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. نوروز آغاز سال خورشیدی است، گاهشماری که در سنت زرتشتی، حتی آن را به خود اشوزرتشت پیامبر زرتشتیان نسبت می‌دهند این گاهشماری با احتساب کبیسه …

ادامه نوشته »

اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک

سخن سردبیر مجله فروهر- شماره ۴۵۴ موبد پدرام سروش پور در فرهنگ کهن زرتشتی سخنان نمادگونه بسیار را می‌توان یافت که به نوعی بیان‌گر ارزشهای دینی و فرهنگی زرتشتی می‌باشند ولی شاید باارزش‌ترین آنها «اندیشه‌نیک – گفتار نیک – کردار نیک» می‌باشد. سخن نمادینی که اتفاقا هر غیر زرتشتی خواه …

ادامه نوشته »

اخلاق و آزادی

اخلاق و آزادی سخن سردبیر مجله فروهر- شماره ۴۵۳ موبد پدرام سروش پور   اکثر پژوهشگران و دین‌شناسان اشوزرتشت را بدرستی پیامبر اخلاق می‌نامند. اشوزرتشت نزدیک به ۴۰۰۰ سال پیش پیام خود را بر پایه اخلاق و گسترش آن در بین جهانیان بنا نهاد. دین زرتشتی و به تبع آن …

ادامه نوشته »

مهرگان یا اسفندگان؟

سخن سردبیر مجله فروهر- شماره ۴۵۲ موبد پدرام سروش پور بنام خداوند جان و خرد                 کزین برتر اندیشه برنگذرد واژه جشن در فارسی نو برگرفته از واژه یسن/یسنه/یسنا (اوستایی:yasna فارسی میانه:یسن) به معنی «ستایش و نیایش» می‌باشد. در فرهنگ ایران باستان شادی از جایگاه بسیار والایی برخوردار بوده است. شادی …

ادامه نوشته »

موبد مهربان زرتشتی

سخن سردبیر مجله فروهر- شماره ۴۵۱ موبد پدرام سروش پور بنام خداوند جان و خرد                 کزین برتر اندیشه برنگذرد سوشیانس از ریشه اوستایی «سو» و به معنی سودرساننده یا پیشرفت دهنده می‌باشد. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که این واژه برای اولین بار به وسیله اشوزرتشت و درگاهان استفاده …

ادامه نوشته »

کوشش در نگاهداری متون کهن

سخن سردبیر مجله فروهر- شماره ۴۵۰ موبد پدرام سروش پور بنام خداوند جان و خرد                 کزین برتر اندیشه برنگذرد نوگرایی و پیشرو بودن یکی از بزرگترین ارزشهای انسانی است که در طول تاریخ زیربنای رشد و پیشرفت جوامع بشری بوده است. با تکیه بر فرهنگ زرتشتی، پیشرفت‌خواهی همواره در روح …

ادامه نوشته »