خانه / دیگر نشریات

دیگر نشریات

به کدامین دلیل؟ مصلحت، رهبری یا نگاهبانی از جامعه؟

چاپ شده در دو هفته نامه امرداد- ۱۳۸۲ ما زرتشتیان وارثان فرهنگ و تمدنی هستیم که در سالیان دراز پیشتاز فرهنگ و تمدن جهان بوده و در دوران بعد از اسلام نیز در تمام حرکت های رو به جلوی ایرانیان پیشگام یا لااقل همگام با آنان بوده است. از آن …

ادامه نوشته »

فلسفه و آیین «گهنبار» در باور زرتشتیان

موبد پدرام سروش‌پور سخنراني گهنبار انجمن تفت و توابع مقيم تهران شهريور سال ۸۳ يكي از بزرگترين اين ارزشها جايگاه شادي در فرهنگ زرتشتي يا همان ايران باستان مي‌باشد . مهم‌ترين دليل آن همين جشنهاي متعدد در ايران باستان مي‌باشد . داريوش بزرگ هخامنشي يكي از مهم‌ترين كتيبه‌هاي خود را …

ادامه نوشته »

آنان كه تنها دغدغه‌شان بقاي جامعه و فرهنگ زرتشتي بود

  موبد پدرام سروش‌پور دو هفته نامه فرهنگی-اجتماعی امرداد بار اصلي تاريخ بر دوش بزرگ‌مردان و زناني سنگيني مي‌كند كه در برهه‌هاي حساس توانسته‌اند با تكيه بر مسؤوليت تاريخي و بنيه فرهنگي خود پايداري كرده و تاريخ را به درستي به پيش برانند . بزرگ مرداني كه در طول حيات …

ادامه نوشته »

سوشيانس يا موعود گرايي در آئين زرتشت

در ديدار با موبد پدرام سروش پور گفتگو از: سيد مجتبي مجاهديان و ابوالقاسم جعفري درآمد خيابان ۳۰‌ تير (تهران) و ادامه آن با ميرزا کوچک خان (تقاطع جمهوري) و کوچه هاي اطرافش را بايد «محله گفتگوي اديان» ناميد. آدُريان، کنيسه، کليسا و مسجد، با جماعتی از پیروان آنها، نمايشگاهي …

ادامه نوشته »

نوروز از ديدگاه اسطوره و فرهنگ “هفت سين ،نماينده هفت مرحله كمال

روزنامه اعتماد، شماره ۱۰۷۸ به تاريخ ۲۸/۱۲/۸۴، صفحه ۹ (پرونده روز) موبد پدرام سروش پور نوروز يا جشن سال نو، يكي از پاياترين و پوياترين سنت هاي ايران باستان است كه براساس تاريخ اسطوره يي به دوران جمشيد شاه پيشدادي باز مي گردد و چون در اين روز جمشيد به …

ادامه نوشته »