خانه / سپندارمزد

سپندارمزد

به کدامین دلیل؟ مصلحت، رهبری یا نگاهبانی از جامعه؟

چاپ شده در دو هفته نامه امرداد- ۱۳۸۲ ما زرتشتیان وارثان فرهنگ و تمدنی هستیم که در سالیان دراز پیشتاز فرهنگ و تمدن جهان بوده و در دوران بعد از اسلام نیز در تمام حرکت های رو به جلوی ایرانیان پیشگام یا لااقل همگام با آنان بوده است. از آن …

ادامه نوشته »

مدیریت یا رهبری دینی

سخن سردبیر مجله فروهر – شماره ۴۶۸ موبد پدرام سروش‌پور   « ای خداوند خرد هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خویش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی ، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کارکردن و سخن گفتن و …

ادامه نوشته »

پاسخ به اتهامات

سخن سردبیر مجله فروهر – شماره ۴۶۸ موبد پدرام سروش‌پور   بنام آنکه وستایش کتاب است           چراغ راه دینش آفتاب است                                                                         استاد پورداوود دین زرتشتی، دینی است به قدمت فرهنگ ایران زمین. اشوزرتشت پیامبر کهن ایران زمین، حدود ۴۰۰۰ سال پیش در این سرزمین پیامبریش را آغاز کرد. او …

ادامه نوشته »

اخلاق برتر است یا قانون ؟

سخن سردبیر مجله فروهر – شماره ۴۶۶ موبد پدرام سروش‌پور   اخلاق و قانون مفاهیمی کلیدی و بسیار وابسته به هم می‌باشند که تعاریف و برداشتهای متفاوتی از آنها صورت گرفته است. اخلاق از نظر کلامی جمع خُلق به معنی سرشت و خوی آدمی یا همان صورت درونی و ناپیدای …

ادامه نوشته »

هم اندیشی ادیان و مذاهب، تنها راه دست‌یابی به حقیقت الهی

سخن سردبیر مجله فروهر – شماره ۴۶۵ موبد پدرام سروش‌پور   حرکت دائمی تاریخ به سمت تکامل، باوری است که در بین اندیشمندان و فلاسفه طرفداران بسیاری دارد. برخی از ایشان حتی برای این سیر تکاملی تعاریف دقیق‌تری نیز ارائه داده‌اند به طور مثال هگل فیلسوف بزرگ آلمانی، نه تنها …

ادامه نوشته »

دین و آزادی

سخن سردبیر مجله فروهر – شماره ۴۶۲ موبد پدرام سروش‌پور ای خداوند خرد هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خویش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و به انسان نیروی کارکردن و سخن گفتن و رهبری کردن عنایت …

ادامه نوشته »

همگرایی ادیان گامی به سوی صلح جهانی

سخن سردبیر مجله فروهر – شماره ۴۶۱ موبد پدرام سروش‌پور شکر ایزد که میان من او صلح افتاد             حوریان رقص کنان ساغر شکرانه زدند جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه         چون نیافتند حقیقت ره افسانه زدند                                                                      حافظ در هات ۲۹ گاتها کتاب آسمانی زرتشتیان، اهورمزدا …

ادامه نوشته »

شادی

سخن سردبیر مجله فروهر – شماره ۴۶۰ موبد پدرام سروش‌پور گر یک نفست ز زندگانی گذرد         مگذار که جز به شادمانی گذرد هشدار که سرمایه سودای جهان     عمر است چنان که اَش گذرانی گذرد حکیم عمر خیام در اوستا و گاتها واژه های زیادی با مفهوم شادی، آرامش، خشنودی، خوشبختی …

ادامه نوشته »

دین یا وجدان

  سخن سردبیر مجله فروهر – شماره ۴۵۹ موبد پدرام سروش‌پور   قومی متفکرند اندر ره دین                       جمعی به گمان فتاده در راه یقین من ترسم از آنکه بانگ آید روزی                 کای بی‏خبران راه نه آن است نه این                                                                                         حکیم عمر خیام واژه «دین» در اوستا به صورت «دئنا» …

ادامه نوشته »

گناه در باور زرتشتی

سخن سردبیر مجله فروهر – شماره ۴۵۸ موبد پدرام سروش‌پور گر می نخوری طعنه مزن مستان را           بنیاد مکن تو حیله و دستان را تو غره بدان مشو که می، می نخوری         صد لقمه خوری که می غلام است آنرا حکیم عمر خیام گناه از ریشه اوستایی «aenah-» گرفته شده …

ادامه نوشته »