خانه / سخن سردبیر مجله فروهر / موبد مهربان زرتشتی

موبد مهربان زرتشتی

سخن سردبیر مجله فروهر- شماره ۴۵۱

موبد پدرام سروش پور

بنام خداوند جان و خرد                 کزین برتر اندیشه برنگذرد

سوشیانس از ریشه اوستایی «سو» و به معنی سودرساننده یا پیشرفت دهنده می‌باشد. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که این واژه برای اولین بار به وسیله اشوزرتشت و درگاهان استفاده شده است . در بند ۱۲۹ فروردین یشت آمده «از این جهت سوشیانس نامیده خواهد شد زیرا که سراسر جهان را سود خواهد داد.»

این واژه در گات‌ها و اوستا هم به صورت جمع به کار رفته است و هم به صورت مفرد. درمواردی از گات‌ها که این واژه به صورت مفرد به کار رفته، اشوزرتشت خود را به عنوان سوشیانس معرفی می‌نماید. چرا که او نخستین کسی بود که با درک آموزشهای اهورامزدا در این راه گام نهاد. او نخستین آموزگار بود نخستین کسی که به ما آموخت تنها با تکیه بر آموزش و گسترش نیکیهاست که می‌توان تمامی جلوه‌های بدی را از گیتی حذف نمود.

او آغازگر این راه بود راهی که بی‌شک راهی‌ بس طولانی است. به همین دلیل اشوزرتشت بارها در گات‌ها آرزو می‌کند سوشیانسهایی که را که بعد از او آمده و با درک آموزشهای او راهش را ادامه بدهند. «ای مزدا کی سپیده دم نیک بختی به در خواهد آمد ومردم جهان به سوی راستی و پاکی روی خواهند آورد؟ کی سوشیانسها (نجات دهندگان بشر) با دانش و خرد و آموزش های موثر خویش مردم را رهبری خواهند کرد ؟» گات‌ها – هات ۴۶ بند ۳

این که سوشیانس کیست و چه کسی به جایگاه سوشیانس دست خواهد یافت در هات ۳۴ گات‌ها به روشنی بیان شده است. از دیدگاه اشوزرتشت «سوشیانس» انسان کاملی است که با دست یافتن به امشاسپندان(مراحل عرفان در گات‌ها) به جایگاهی رسیده که تمام وجودش سودرسان و پیشرفت‌دهنده جهان می‌باشد. چنین انسانی روانش با اشا و راستی همگام بوده (هات۳۴-بند۲) ، با تکیه بر پرتو وهومن و منش پاک (هات۳۴-بند۳) برای رسیدن به جهانی نو و آرمانی حرکت می کند ، از شهریور ،توانایی و نیروی شهریاری برخوردار بوده(هات۳۴-بند۵) و با سپنته‌آرمئیتی ،مهرورزی و عشق و ایمان (هات۳۴-بند۹) و تکیه بر دو بخشش اهواریی کمال و رسایی (خرداد) و جاودانگی (امرداد) (هات۳۴-بند۱۱) انسانها را به سوی پیشرفت و جایگاه مینوی (سپنتامینو) و فروغ اهورایی هدایت می‌نماید .(هات۳۴-بند۱۳)

بر این اساس از دیدگاه اشوزرتشت، هیچ‌گاه سوشیانس یک نفر نیست، و مهمتر از همه شخص خاص ، نظرکرده ویا انتخاب شده ای هم نیست بلکه هر کسی می‌تواند به این جایگاه دست یابد و وظیفه تمامی بهدینان است که در راه سوشیانسها گام بردارند. البته نگاه دقیق به عمق معانی امشاسپندان یا مراحل عرفان زرتشتی، بیان گر این واقعیت است که دست یافتن به چنین جایگاهی بی‌شک بسیار دشوار و دست نیافتنی می‌نماید. شاید به همین دلیل پس از اشوزرتشت در اوستا به طور نمادین به سه نجات‌بخش اشاره شده است.

آنچه مسلم است در طول تاریخ پرفراز و نشیب زرتشتی، چنین بهدینانی، بزرگترین رمز پایداری جامعه و مهمتر از همه فرهنگ زرتشتی بوده‌اند. بزرگمردانی که با تکیه بر آموزشهای پیامبر به جایگاهی رسیده‌اند که از خود گذشته و آرمان دین زرتشتی را در کمال تمامی جهان و آگاهی همه انسانها یافته‌اند. ایشان به درستی این پیام اشوزرتشت را درک کرده‌اند که « خوشبختی از آن کسی است که خواهان خوشبختی دیگران است » (هات۴۳-بند۱)

برادران زرتشتی روانشادان موبد فریدون و موبد مهربان زرتشتی از زمره این بزرگان می‌باشند. گرامی مردانی که بدون هیچ چشم‌داشتی بزرگترین خدمات را به جامعه زرتشتییان جهان نمودند. از جمله بخشی از خدمات این دو برادر در ایران عبارت است از : ساخت ۴ طبقه ساختمان توسط سازمان جوانان تهران علاوه بر مبالغ مکرر مالی برای نگهداری آن، مرمت و تجهیز پرورشگاه و مدرسه مارکار یزد، مرمت و تجهیز مدارس جمشید جم و آبادیان و فیروز بهرام و انوشیروان نیز مارکار تهرانپارس، تاسیس خانه دولت در کرج، سالنی در شیراز و خانه انجمن در اصفهان وبودجه بازسازی و گسترش خانه گردشگری اصفهان، ساختن یک مرکز سالمندان مجهز تهران، ساختن خانه سالمندان روزانه در یزد. همانطور که بیان شد این برادران علاوه در ایران خدمات بسیاری باارزشی را کشورهای زرتشتی نشین جهان انجام داده‌اند که از آنجمله می‌توان به ساخت تالار برادران زرتشتی در لندن، درمهر آمریکای شمالی،کمکهای ایشان برای ساخت درمهر ارباب رستم گیو در سیدنی استرالیا و ساخت درمهر ارباب رستم گیو در ویرجینای آمریکا و بسیاری بناهای دینی و فرهنگی دیگر اشاره کرد.

در کنار تمامی این دهشها به باور من بزرگترین ارزش این دو برادر، دهشهایی است که ایشان به طور مستقیم برای کارهای فرهنگی و گسترش دانش و آگاهی در جامعه زرتشتی انجام دادند. بنیانگذاری نهادهای با ارزشی همچون اتاقهای بازرگانی و انجمنهای موبدان بیان‌گر نگاه ژرف و بادانش ایشان نسبت به جامعه زرتشتی می‌باشد.

موبد مهربان زرتشتی سپرده‌ای را برای آموزش دین و فرهنگ در ایران نزد دو بزرگوار و معتمد خویش موبد مهربان فیروزگری و موبد کیخسرو مزدیسنی نهاده بود و فرصتی پیش آمد تا اینجانب از طرف انجمن موبدان مسوولیت مدیریت دور دوم کلاسهای آموزش دین و فرهنگ زرتشتی را تحت نام دانشنامه دینی انجمن موبدان به پشتوانه این بزرگواران داشته باشم. کلاسهایی که یکی از نتایج آن به بار نشستن موبدی بانوان و موبدیار شدن ۸ بانوی آموزش دیده در این کلاسها بود. این فرصتی بود تا به عنوان یک موبد جوان بتوانم با منش و باورهای موبد مهربان زرتشتی آشنا شوم. در یک کلام ایشان موبد جهان‌دیده‌ای بودند که در عین ارج نهادن به گذشته و پاسداری میراث نیاکانی، نگاهی بلند و ژرف به آینده داشتند. ما نیز با آرزوی پیرموبدمان مهربان فیروزگری همراه می‌شویم که در پیام خود به مناسبت درگذشت موبد مهربان زرتشتی فرمودند: «آرزوی من این است که هر یک از ما بتوانیم گوشه‌ای از منش نیک او را در خود زنده نگاه داریم و بپرورانیم، جامعه را چنان که او عاشقانه دوست داشت، دوست داشته باشیم و به آن خدمت کنیم، برای پیشرفت زرتشتیان و جامعه زرتشتی روز و شب بکوشیم و مانند او نمونه و الگوی یک زرتشتی راستین باشیم. روان و فروهرش پیوسته راهنمای ما باد.»

خدمات باارزشی که موبد مهربان زرتشتی در ادامه راه برادر بزرگوارشان در تمامی نقاط زرتشتی نشین جهان انجام داده‌بودند باعث گردید که با درگذشت این عزیز شاهد پیامهایی از کلیه انجمنهای زرتشتی ایران و جهان بودیم که از آن جمله عبارتند از انجمنهای تهران، یزد، کرمان، شیراز، اصفهان، سازمان جوانان زرتشتی فروهر، سازمانهای زنان و انجمن زرتشتیان پارسی پنجایت هندوستان، انجمن موبدان آمریکای شمالی، فدراسیون انجمنهای زرتشتیان آمریکای شمالی(فزانا)، انجمن زرتشتیان انگلیس، صندوق جهانی زرتشتیان، انجمن جهانی زرتشتیان، اتاق بازرگانی جهانی زرتشتیان، انجمن زرتشتیان کراچی(پاکستان)، انجمن زرتشتیان هنگ‌کنگ، انجمن زرتشتیان استرالیا، انجمن زرتشتیان نیوزلند، انجمن زرتشتیان متروپولیتن واشنگتن، انجمن زرتشتیان اونتاریو، انجمن زرتشتیان آسیای شرقی(سنگاپور)، انجمن زرتشتیان بریتیش کلمبیا و بسیاری انجمنها، شخصیتها و ارگانهای دیگر. که به جرات می‌توان گفت طی چند سال گذشته بزرگترین پیام همازوری برای جامعه زرتشتی بوده است. جامعه‌ای که در جاهای مختلف جهان با مسافتهای طولانی پخش گردیده و چنین بزرگمردانی همواره حلقه‌های پیوستگی آن بودند امید که در این زمینه نیز بتوانیم ادامه دهنده راستینی در راه ایشان باشیم.

همازور بیم همازور هما اشوبیم

روانشان شاد بهشت برین جایگاهشان باد

درباره ی سپندارمزد

همچنین ببینید

اخلاق برتر است یا قانون ؟

سخن سردبیر مجله فروهر – شماره ۴۶۶ موبد پدرام سروش‌پور   اخلاق و قانون مفاهیمی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *